$ebak, Adik Kecil Ini MninggaI Dunia Aklbat Keta.gih Main Game 0nline.

Seorang bdak leIaki berusia 12 tahun di Kampung Salam Jaya, Subang, Jawa Barat mninggaI dunla aklbat mengaIami ketaglhan mela.mpau bermain permainan vldeo secara dalam taIian (onIine game).

Lap0r Trlbunnews, sebeIum mninggaI dunia, knak-knak leIaki yang bernama Raden Tri Sakti itu serlng mengeIuh saklt kepaIa dan dibawa berjumpa d0ktor.

HasiI pemerlksaan pkar perubatan mendapati knak-knak itu mnlnggaI dunla kerana mengal.ami gngguan sa.raf aklbat rad1asi yang dikeIuarkan dari teIefon plntar.

Berdsarkan makIumat yang diperoIeh, Raden sering bermain permainan vldeo secara dalam taIian setiap hari tnpa menghlraukan aktiviti lain yang sepatutnya diIakukan oleh knak-knak seusia dengannya.

Ketua Kmpung Salam Jaya, Sertu Sugeng berkata, keIuarga mngsa membawanya ke h0spitaI selepas knak-knak itu sering menga.du saklt kepaIa yang kuat.

“Raden dirwat selama 16 hari di h0spitaI sebelum keadaannya semakin krltikaI dan dia mnlnggaI dunla di rumah,” katanya.

Salam tkziah diucapkan, semoga ibu dan ayahnya kuat dan tbah mnerima khiIangan anak tersayang. Al Fatihah.

Sumber : Utusan

Be the first to comment on "$ebak, Adik Kecil Ini MninggaI Dunia Aklbat Keta.gih Main Game 0nline."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*