P0tong GiIiran V4ksin: De.nda RM50K, Pnjara 6 Bulan – Dr Adham Baba.

PUTRAJAYA: lndividu yang memo.tong giliran bagi mendapatkan vksin lebih awal dalam Program imu.nisasi C0vld-19 Kebangsaan berdepan penal.ti de.nda tldak lebih RM50,000 atau huku.man pnjara hingga enam bulan, atau kedua-duanya sekali.

Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, pengu.atkuasaan akan dibuat mengikut 0rdinan Daru.rat (Pencgahan dan PengawaIan Pnyakit Berjngkit) (Pindaan) 2021 yang akan berku.at kuasa 11 Mac ini.

Beliau berkata, pihaknya boleh menggunakan Sksyen 31 yang memberi punca kuasa untuk pengenaan pena.lti mengikut Akta Pencgahan dan PengawaIan Pnyakit Berjngkit 1988 (Akta 342) bagi mana-mana kesala.han yang tid.ak dinyatakan dalam akta berkenaan.

“Peraturan bawah subsksyen baharu ini boleh menetapkan apa-apa perbuatan yang mel.anggar peraturan dalam Akta 342 menjadi suatu kesa.lahan dan boleh dikenakan pena.lti den.da ti.dak melebihi RM50,000 atau huku.man pnjara selama tempo.h tldak melebihi enam bulan, atau kedua-duanya sekali.

“Kita ada Sksyen 21A yang dipanggil peruntukan baharu, (memberi) kuasa kepada Ketua Pengarah Kesihatan, membolehkannya mengeluarkan apa-apa cara, cara yang hendak dibuat.

“Sebagai contoh, seseorang dijadualkan mengambil pela.lian tetapi mereka ti.dak datang (tnpa ala.san munasabah) atau kita sudah beri nama untuk mendapat sunti.kan pada tarikh tertentu tetapi dia tiba-tiba poto.ng giliran,” katanya di sini, semalam.

Ordinan Daru.rat (Pencgahan dan PengawaIan Penykit Berjgkit) (Pindaan) 2021 turut menyertakan 10 peruntukan termasuk lima peruntukan baharu dan lima peruntukan sedia ada dalam Akta Pencgahan dan Pengawa.lan Pyakit Berjngkit 1988 (Akta 342).

Bagaimanapun, Adham berkata, setakat ini Kementerian Kesihatan belum menerima lapo.ran rasmi membabitkan mana-mana individu memo.tong giliran untuk mendapatkan vksin.

Sementara itu, Adham memberitahu, Sijil Vksinasi Pintar atau ‘Smart V4ccination Certificate’ akan diperkenalkan sebagai pengenalan khas untuk mereka yang sudah disun.tik vksin C0vld-19 dalam masa sebulan lagi.

Berhubung permintaan hspital swasta untuk mendapatkan bekalan vksin sendiri, beliau berkata, buat masa ini, perolehan hanya dibuat kerajaan yang diagihkan secara percuma kepada rakyat.

Beliau menjelaskan, peranan hspital swasta akan dilibatkan pada fasa kedua Program Vksinasi C0vld-19 Kebangsaan iaitu membantu kerajaan menyediakan fasiliti dan petugas untuk vksinasi.

Sumber: UTUSAN ONLINE

Be the first to comment on "P0tong GiIiran V4ksin: De.nda RM50K, Pnjara 6 Bulan – Dr Adham Baba."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*