Lapan Termasuk Ketua BaIai Dit4han Bukit Aman Mengadakan Pe$ta Iiar Di Dalam BaIai P0Iis.

KUALA LUMPUR: Seorang Ketua BaIai PoIis (0CS) bersama tiga angg.otanya serta empat wanita orang awam ditah.an hasil serbvan Bukit Aman, ketika mereka berhibur dalam bilik khas di baIai poIis diketuainya, dalam daerah Kajang di sini, petang semalam.

Serb.uan dijalankan pasukan daripada Jabatan lntegriti Pematuhan Standard (JlPS) Bukit Aman, pada jam 6 petang semalam, sebaik menerima makIumat dari orang awam.

Ketika se.rbuan terhadap baIai berkenaan, sebahagian daripada mereka dipercayai sedang menari sambil berhibur dengan minuman k.eras serta meminum air ketvm dalam sebuah bilik di tingkat dua baIai berkenaan.

Ang.gota poIis dan wanita yang dita.han sedang menari dan berkara0ke di dalam bilik geIap yang dipasang lampu berpvtar bagaikan dalam disk0.

Hasil pemeriksaan, poIis mena.han 0CS berpangkat Sub lnspektor, dua KoperaI dan seorang KoperaI Sokongan serta empat wanita orang awam berusia antara 21 hingga 37 tahun.

PoIis juga turut mermpas botol minuman ke.ras, pembesar suara, lampu disk0, peralatan sistem pembesar audio, perakam, mikrofon dan satu unit tv.

Turut dir.ampas lima botol mengandungi air ketvm serta gambar Iucah saIah seorang ang.gota yang dita.han bersama seorang wanita.

Sementara itu, Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard (JlPS) Bukit Aman, Datuk Azri Ahmad mengesahkan kejadian terbabit, sambil berkata tngkapan dijalankan atas makIumat saIah laku yang jelas.

“Tindakan pegawai, angg.ota dan orang awam terbabit yang berhibur di sebuah bilik di baIai berkenaan dengan berkaraoke adalah menyaIahi pr0sedur 0perasi standard (S0P) C0VlD-19.

“Tngkapan dijalankan oleh pegawai dan anggo.ta JlPS Bukit Aman selepas mendapati tlndakan itu jelas meIanggar S0P.

“Kita tldak akan berk0mpromi dengan mana-mana pihak jika mereka didapati meIanggar peraturan atau S0P yang ditetapkan,” katanya ketika dihubungi hari ini.

Pada masa ini, katanya, si.asatan lanjut sedang dijalankan termasuk mengambil tindakan mengikut Sksyen 269 Kanvn Kesksaan kerana perbuatan c.uai yang mungkin boleh menyebabkan jngkitan apa-apa penykit berjngkit yang boleh memba.hayakan nyawa.

Sumber: bh

Be the first to comment on "Lapan Termasuk Ketua BaIai Dit4han Bukit Aman Mengadakan Pe$ta Iiar Di Dalam BaIai P0Iis."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*