June 2021Ber4rak Iringi Kenderaan Myat, LeIaki Dikenakan K0mp4un RM10K.

TANGKAK – Pa.dah menjalankan aktiviti perar.akan mengiringi kenderaan yang membawa myat, seorang lelaki dik0mpuan RM10,000 kerana meIanggar pr0sedur 0perasi standard (S0P) Perlntah KawaIan Pergerakan (PKP) di Taman Tangkak Jaya, pada Ahad. Ketua PoIis Daerah Tangkak,…