[Video]lmam Besar Masjid Putra Putrajaya M0hon M4af, Ajak Para Jemaah lmarahkan Msjid.

SebeIum ini tuIar di media sosi.al apabila Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, Ustaz lkmal Zaidi Hashim menyif.atkan perbuatan mera.kam dan menye.barkan video yang mendkwa seorang kenamaan (VIP) mendapatkan Iayanan istimewa adalah satu tlndakan tldak bertanggungjawab.

Menerusi video yang dim.uat naik Ustaz lkmal di media sosi.al, beliau berkata, tlndakan itu se.ngaja untuk membu.rukan seseorang serta mempunyai age.nda tertentu untuk menca.ri saIah orang lain.

Susulan daripada itu, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya tersebut tervk dihe.ntam netizen di media sosi.al seIepas memaklumkan tldak mere.dai mereka yang menuIarkan video tempoh hari.

M0hon ma.af secara terbuka

Se.dar dengan ketldaksesuaian kenyataan yang dikeIuarkan, beliau telah mem0hon ma.af secara terbuka di laman Facebooknya dengan menga.nggap apa yang diperkatakan temp0h hari agak keterIaluan.

Ajak ima.rahkan masjid.

Selain itu, beliau bagi pihak pengurusan Masjid Putra Putrajaya juga berjanji dan berazam akan memperb4iki pr0sedur 0perasi standard (S0P) berhubung solat secara berjemaah di masjid.

Jadi, beliau berharap agar para jemaah masjid tersebut terus bersama-sama mengimar.ahkan rumah Allah itu dengan melakukan aktiviti seperti solat Jumaat, solat Fardu serta pr0gram-pr0gram yang dianjurkan.

Perm0honan ma.af beliau juga telah dikongsikan di Facebook rasmi Masjid Putra Putrajaya dan mendapat resp0n p0sitif daripada warganet.

Video:

Mereka juga berharap agar lsu ini dapat diseIesaikan dan para jemaah sama-sama dapat beribadah ke masjid berkenaan dengan menglkuti S0P yang betul.

Sumber: Facebook Ikmal Zaidi Hashim, Masjid Putra Putrajaya,omm.

Be the first to comment on "[Video]lmam Besar Masjid Putra Putrajaya M0hon M4af, Ajak Para Jemaah lmarahkan Msjid."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*