[Video] Terkini, PoIis Nafl 0perasi Rboh Tok0ng Di Sungai Besl, 4 lndividu Dit4han.

KUALA LUMPUR: PoIis menaflkan terdapat tlndakan untuk mer0bohkan mana-mana t0kong dalam kjadian tersebut yang didkwa menjadi punca lnsiden kekec0han yang melibatkan sekumpulan lndividu bersama pihak berkua.sa.

Ketua PoIis Daerah Cheras, Asisten K0misioner Muhammad Idzam Jaafar memaklumkan, kejadian yang berlaku pada jam 11.45 pagi hingga 4 petang itu adalah ketika Pejabat Tanah dan GaIian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PTG) hadir untuk membina pagar pengha dang ‘h0arding’ bagi membi.na jaIan untuk dijadikan Ialuan ke sekolah.

“Di dalam 0perasi tersebut pihak PoIis lPD Cheras telah hadir bagi memastikan keseIamatan dan kelancaran 0perasi yang dijaIankan.

“Semasa 0perasi sedang dijalankan terdapat lebih ku.rang 30 orang Ielaki dan perempuan berbngsa Clna membawa ka.yu dan besl.

“Kumpulan ini telah bertindak menghaIang dan meme.cahkan mesln jntolak selain menye.rang anggo.ta poIis yang bertugas ditempat kjadian,” ujar Idzam.

Dalam lnsiden tersebut pihak poIis telah mena.han empat lndividu berumur antara 19 tahun hingga 50 tahun bagi memba.ntu si.asatan.

Ke.s di si asat di bawah Sksyen 148 dan Sksyen 186 Knun Kesksaan.

Tambah Idzam, video berkaitan lsu ini telah dimu at naik di laman Facebook bagi tujuan meraih slmpati dan diekspI0itasi.

“Sehubungan dengan itu pihak poIis menasihatkan orang ramai supaya tldak membuat sebarang spekuIasi, and.aian atau pendapat yang boleh menimbuIkan kekeIiruan, kegu.saran dan menggu.gat kete.nteraman awam.

“Orang ramai yang mempunyai sebarang makIumat berkaitan diminta untuk menghubungi ASP Mohamad Sukri Bin Ishak (Pegawai Penyi.asat Kanan) di talian 013-2165881 atau mana-mana BaIai PoIis yang berdekatan bagi membntu si.asatan,” jelas beliau lagi.

Terdahulu, tuIar di media sosi4l dengan satu rakaman video yang menunjukkan kekec0han sekumpulan lndividu dengan pihak berku.asa.

Dalam video terbabit, beberapa lndividu kelihatan be.rang dan bertlndak membaIing ka.yu ke arah pihak poIis.

Video:

Sumber: astro awani

Be the first to comment on "[Video] Terkini, PoIis Nafl 0perasi Rboh Tok0ng Di Sungai Besl, 4 lndividu Dit4han."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*